-->

Soal UAS/PAS Kemuhammadiyahan Kelas 2 SD dan Kunci Jawabannya

 

A. Pilihlah jawaban yang benar pada karakter a, b, c atau d dengan memperlihatkan tanda silang (X) pada lembar jawab yang disediakan !

 

1. KH Ahmad Dahlan yaitu pendiri ...

 1. Nahdlatul ulama 

 2. Al-Isryad 

 3. Muhammadiyah 

 4. Al-Washliyyah

2. KH. Ahmad Dahlan lahir di kampung ... Yogyakarta

 1. Bantul 

 2. Kauman 

 3. Krapyak 

 4. Wirobrajan

 

3. Istri KH. Ahmad Dahlan berjulukan ...

 1. Siti Juwariyah 

 2. Siti Aisyah 

 3. Siti Walimah 

 4. Siti Walidah

 

4. Nama kecil KH. Ahmad Dahlan yaitu ...

 1. Muhammad Darwin 

 2. Muhammad Darwisy 

 3. Muhammad Darsono 

 4. Muhammad Darkodi

 

5. KH Ahmad Dahlan mempunyai putra ...

 1. 8

 

6. KH Ahmad Dahlan memiliki watak ...

 1. jelek 

 2. khianat 

 3. arogan

 4. jujur dan sholih

 

7. KH. Ahmad Dahlan lahir pada tanggal ... Augustus 1868

 1. 17 

 2. 27

 

8. KH. Ahmad Dahlan yaitu anak ke ... dari tujuh bersaudara

 1. satu 

 2. dua 

 3. tiga 

 4. empat

 

9. KH. Ahmad Dahlan yaitu keturunan ke ... dari Maulana Malik Ibrahim salah seorang Wali Songo

 1. 10

 2. 11

 3. 12

 4. 13

 

10. Ayah KH Ahmad Dahlan berjulukan ....

 1. KH. Amir 

 2. KH. Hisyam 

 3. KH. Abu Bakar 

 4. KH. An-Nawawi

 

11. Penyebar islam di jawa pertama kali yaitu ...

 1. Wali limo 

 2. Wali murid 

 3. Wali kelas 

 4. Wali Songo

 

12. Orang yang pandai ilmu agama disebut ...

 1. 'ulama 

 2. muadzin 

 3. marbot 

 4. takmir

 

13. Orang yang memberikan agama islam disebut ...

 1. guru 

 2. muballigh 

 3. santri 

 4. murid

 

14. Perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan Nabi Muhammad SAW disebut .

 1. Al-Quran 

 2. Al-Hadits 

 3. Fikih 

 4. Arab

 

15. KH. Ahmad Dahlan pergi haji pada usia ...

 1. 10 th 

 2. 15 th 

 3. 20 th 

 4. 25 th

 

16. KH Ahmad Dahlan pergi haji dari Indonesia ke Mekah naik ...

 1. unta 

 2. pesawat 

 3. kapal laut 

 4. mobil

 

17. KH Ahmad Dahlan menuntut ilmu di Makkah selama 5 tahun kemudian pulang dan kemudian berangkat lagi dan tinggal di Makkah selama ... tahun

 1. 10 

 2. 15

 

18. KH Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923

 1. 20

 2. 21

 3. 22

 4. 23

 

19. KH Ahmad Dahlan dimakamkan di pemakaman ... Yogyakarta

 1. Karangkandri 

 2. Karangkajen 

 3. Karang Suci 

 4. Karang Asem

 

20. Muhammadiyah berpedoman kepada ...

 1. Ijtihad 

 2. Ijma' 

 3. Hadits 

 4. Al-Quran dan Al-Hadits 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanggapan yang benar dan tepat!

21. Muhammadiyah bangkit pada tanggal ... Dzulhijjah 1330 H

22. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun .............. M.

23. Lambang Muhammadiyah yaitu ...

24. Jumlah sinar pada lambang Muhammadiyah berjumlah ...

25. Warna dasar lambang muhammadiyah yaitu ...

26. Di tengah-tengah lambang Muhammadiyah tertulis ...

27. Tulisan yang melingkar pada lambang Muhammadiyah yaitu ....

28. Syahadat ada ...

29. KH Ahmad Dahlan wafat pada usia ...

30. Kh Ahmad Dahlan dimakamkan di ... Yogyakarta

 

Kunci Jawaban

A. Pilihan Ganda

 1. C

 2. B 

 3. D

 4. B

 5. B

 6. D

 7. A

 8. D

 9. C

 10. C

 11. D

 12. A

 13. B

 14. B

 15. B

 16. C

 17. A

 18. D

 19. B

 20. D

 

 B. Isian

 21. 8 (delapan) 

 22. 1912

 23. Matahari

 24. 12 (dua belas)

 25. Hijau (hijau daun)

 26. Muhammadiyah

 27. Syahadat/syahadatain/ Kalimat: Asyhadu an laa ilaaha illa Allah Wa asyhadu anna Muhammaddar Rasulullah

 28. Dua (Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul)

 29. 54 tahun

 30. Karangkajen


Lihat juga soal Kemuhammadiyahan lainnya:
Soal Kemuhammadiyahan Kelas 1
Soal Kemuhammadiyahan Kelas 5
Soal Kemuhammadiyahan Kelas 6

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to " Soal UAS/PAS Kemuhammadiyahan Kelas 2 SD dan Kunci Jawabannya"

Posting Komentar

Silakan berkomentar yang baik dan sopan ya. Mohon laporkan kalau ada link mati. Request dan pertanyaan silakan melalui kolom komentar. Salam hangat dari blog giri-widodo

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel